News

Regulamentul concursului “Your emotional support T-shirt”

Regulamentul concursului “Your emotional support T-shirt”
2023. 08. 23., Wednesday, 10:57

Organizatorul Concursului de Fidelitate
Concursul este organizat de SC FORNETTI ROMANIA SRL, societate inregistrata la Registrul Comertului Timis cu Nr. J35/533/2001, societate cu sediul in Satchinez, DC Hodoni-Dudestii noi, km 5, nr. 384, judetul Timis, cod inregistrare fiscala 13872621, denumit in continuare “Organizatorul”.

Participanții la Concursul de fidelitate, denumit in continuare „Concursul” accepta irevocabil si neconditionat prevederile prezentului Regulament de participare la concurs si obligativitatea respectarii acestora, denumit in continuare „Regulamentul”.

Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.

Organizatorul are obligatia legala instituita de art. 42 alin. 2 din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, de a face public numele castigatorilor si castigurile acordate, in urma tragerii la sorti.

Termeni si explicatii
Participanti: La Concurs are dreptul sa participe orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, cetatean roman, care a implinit varsta de 18 ani la data inceperii Concursului. Toti participantii trebuie sa aiba conturi de Instagram reale, active si care sa le apartina. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala si liber consimtita a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate persoanei care indeplineste conditiile impuse de Regulament.

Premiile Concursului

Organizatorul ofera 10 premii, ce consta in:

10 tricouri de bumbac cu mesaje inspirationale diverse.
Valoarea unui tricou este de 65 lei + TVA. Valoarea totala e premiilor este de 650 lei+TVA
Fiecare castigator va castiga 1 premiu/1 tricou.
Desemnarea castigatorilor se realizeaza in cadrul unei manifestari cu participarea unui comisii de validare, in data de 14.07.2023, ora 11.00.

Durata Concursului
Concursul se lanseaza pe data de 03.07.2023, de la ora postarii pe Instagram de pe pagina oficiala Fornetti Romania și se va incheia pe data de 13.07.2023, ora 23:59; in data de 14.07.2023, ora 11.00, se vor extrage castigatorii si 10 rezerve.

Data limita pentru revendicarea tuturor premiilor din cadrul concursului este 20.07.2023 conform art 6.

Dreptul de Participare
Va participa la Concurs in mod automat si nerestrictiv orice utilizator care are cel putin varsta de 18 ani, si care este de acord sa participe la orice campanie publicitara la care va fi solicitat in cazul in care este desemnat ca fiind castigator.

Dreptul de participare la Concurs apartine exclusiv persoanelor care indeplinesc conditiile impuse de prezentul Regulament.

Nu pot participa la acest concurs rudele de gradul I ale angajatilor Fornetti Romania.

Mecanismul Concursului
Concursul se desfasoara cu respectarea prevederilor Codului Civil, ale Codului fiscal, ale O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, ale Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR).

Pentru a participa la concurs, fiecare utilizator eligibil trebuie sa indeplineasca, concomitent, urmatoarele cerinte:

Sa dea follow paginii @fornetti_romania (in cazul in care nu este deja urmaritor)
Sa dea like postarii de concurs.
Sa eticheteze printr-un comentariu 3 prieteni (#tag).
Pentru mai multe sanse de castig, un participant poate lasa mai multe comentarii, in care sa eticheteze cate trei prieteni diferiti, respectand totodata celelalte criterii de eligibilitate.

Fiecare participant care respecta cerintele concursului, se va califica automat in tragerea la sorti, care se va realiza pe data de 14.07.2023, prin intermediul unui program de selecție aleatorie online.

Castigatorii vor fi anuntati printr-o postare dedicată pe pagina oficială de Instagram @fornetti_romania. Acestia vor fi etichetati (daca este posibil) si trebuie sa contacteze pagina oficiala Fornetti Romania (@fornetti_romania) printr-un mesaj privat.

In cazul in care castigatorii nu vor putea intra in posesia premiului in decursul a 3 zile de la data anuntarii, premiul va fi redirectionat catre un alt castigator extras ca varianta de rezerva.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa lista premiilor, sau de a majora numarul premiilor acordate, comunicand aceasta informatie public.

In cazul in care castigatorii, din orice motiv, nu doresc sa participe la campaniile de promovare ale Organizatorului legate de acest concurs, vor pierde premiile castigate, pe care va trebui sa il inapoieze in termen de maxim 3 zile.

Orice persoana interesata va afla despre concurs din banner-ele online de promovare a acestuia pe platforma Instagram si din pagina de profil oficiala Fornetti Romania (@fornetti_romania).

Comisia de desemnare si validare a castigatorilor va fi formata din:

Managerul Creativ si de Relatii Publice al Organizatorului
Referet  Marketing al Organizatorului.
Desemnarea castigatorilor se va realiza prin tragere la sorti, pe data de 14.07.2023 care va avea loc la sediul Organizatorului.

Tragerea la sorti se va face in mod electronic, prin utilizarea unui algoritm verificabil si extragerea aleatorie a 20 de ID-uri de Participanti. Primele 10 ID-uri extrase sunt cele ale castigatorilor premiilor, iar celalalte 10 ID-uri vor fi de rezerva si vor fi utilizate doar daca pana pe data de 16.07.2023 castigatorii nu pot fi contactati, ori refuza sa intre in posesia premiului castigat.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide oricand incetarea concursului sau a atribuirii premiilor.

Revendicarea premiului
Fiecare castigator va trebui sa contacteze Organizatorul printr-un mesaj privat in urma desemnarii acestuia in data de 14.07.2023 printr-o postare pe pagina oficiala de Instagram. Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii raspunsurilor din motive care nu tin de acesta. Pentru acordarea premiilor, vor fi prelucrate datele prin intermediul canalului online Instagram si se va stabili, de comun acord, modalitatea de intrare in posesia premiului.

Informatiile privind numele castigatorilor si premiile obtinute pot fi facute publice pe canalele de Social Media ale Organizatorului, prin postari din Social Media si in materialele publicitare ale Organizatorului.

In situatia in care castigatorii desemnati ai premiilor sunt decedati, sau nu pot intra in posesia premiului din orice alt motiv, si dupa incercari repetate de acordare a premiului, acest lucru nu se intampla pana la 16.07.2023, in data de 17.07.2023 se va valida numele extras corespondent acelui castigator si se va incepe contactarea castigatorului de rezerva.

Aceasta noua desemnare a castigatorului va fi de asemenea supusa unui termen de 2 zile in care acesta trebuie sa accepte premiul acordat si sa puna la dispozitia Organizatorului toate informatiile necesare (maximum in data de 19.07.2023). Daca nici in aceasta etapa, castigatorul desemnat nu va putea intra in posesia premiului, premiul in cauza este considerat retras si nu se mai acorda.

Raspundere juridica
Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de internet, telefonie fixa si/sau mobila sau a retelei de socializare.

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor asupra premiilor castigatorilor.

Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica, monitoriza, completa, modifica, modul in care se desfasoara Concursul.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv din Concurs orice Participant care, prin comportamentul sau fraudulos, afecteaza bunul mers al Concursului, sau renumele Organizatorului.

Taxe şi impozite aferente
Eventualul impozit datorat pentru premiile acordate cade in sarcina Organizatorului, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Organizatorul va prelucra datele personale colectate în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate şi nu va dezvălui aceste date altor operatori sau imputerniciti.

  Procesam datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele situatii si pentru urmatoarele scopuri:

a). Participarea la loteria publicitara

Datele colectate: Instagram ID

Scopurile procesarii: participarea la loteria publicitara si afisarea castigatorilor

Prin inscrierea la aceasta loterie publicitara va dati acordul expres de colectare a acestor date, in conformitate cu Regulamentul General de Protectie a Datelor (GDPR), art 6, alin 1lit. a).

b). Intrarea in posesie a premiilor

Datele Colectate:  Nume si Prenume Complet, adresa de e-mail, numar telefon

Scopurile colectarii: inmanarea premiilor

Pentru a putea intra in posesia premiilor acestei loterii publicitare, Fornetti proceseaza datele dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu art.6, alin 1 lit.b) GDPR pentru a va putea transmite premiile castigate.

In cazul in care valoarea premiilor depaseste 600 lei, Fornetti colecteaza si datele de identificare ale castigatorului (CNP) in vederea indeplinirii obligatiilor legale conforme cu legislatia fiscala, in conformitate cu art. 6 alin 1 lit. c) GDPR.

 Contestatii si Reclamatii

Datele Colectate: Nume si Prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, Instagram ID si alte date ce pot aparea in e-mailul transmis catre adresa indicata la punctul 10, pe care Fornetti nu le cere in mod expres.

Pentru a putea solutiona contestatiile si reclamatiile, Fornetti proceseaza datele dumneavoastra cu caracter personal  in interesul sau legitim, in conformitate cu art.6, alin 1 lit. f) GDPR. Interesul legitim al companiei rezultă din dorința de a servi interesele și de a răspunde cererilor clienților noștri.

Drepturile dumneavoastra

Aveti dreptul sa solicitati si sa primiti o confirmare a faptului ca societatea Fornetti  prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal.

Aveti dreptul de a va opune prelucrarii, caz in care va aducem la cunostinta ca ne puneti in imposibilitatea de a va declara castigator, de a va inmana premiile in cazul unui castig sau de a va rezolva contestatia sau reclamatia facuta.

De asemenea aveti dreptul de a solicita stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Aveti dreptul de a va retrage consimtamantul, caz in care nu mai puteti participa la aceasta loterie publicitara.

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteti sa trimiteti unui e-mail, la adresa office@fornetti.ro

De asemenea aveti dreptul sa depuneti o plangere la ANSPDCP accesand site-ul: http://www.dataprotection.ro.

In plus, pentru mai multe detalii puteti sa consultati Politica de Confidentialitate si de prelucrare a datelor cu caracter personal existenta pe site.

Contestatii, reclamatii si Litigii
Participanţii concursului pot formula o contestaţie pentru orice nemultumire cu privire la desfasurarea concursului  in termen de 5 zile de la data publicarii  castigatorilor, prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail office@fornetti.ro împreună cu datele de contact (nume si prenume complet,  număr de telefon, Instagram ID). Contestaţia se va analiza de către o comisie desemnată de Organizator, în termen de 48 de ore de la înregistrarea acesteia, respectiv intr-un termen de 96 de ore în cazul contestaţiilor primite sâmbăta sau duminica, zile nelucrătoare. Raspunsurile la sesizările trimise, conform procedurii, se oferă în scris, prin e-mail.

Eventualele diferende aparute intre Organizator si Participantii la Concurs se vor solutiona pe cale amiabila sau, in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente potrivit legii romane din Timisoara

Orice reclamatie legata de desfasurarea Concursului sau de desemnarea castigatorului, se va face in scris si se va trimite la adresa Organizatorului din Satchinez, DC Hodoni-Dudestii noi, km 5, nr. 384, judetul Timis. Termenul maxim pentru primirea unei astfel de reclamatii este de maximum 3 zile de la data desemnarii castigatorului.

Dispozitii finale
Prin inscrierea la acest Concurs, Participantii declara ca au citit si sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Concurs.

Orice incercare de fraudare a sistemului de catre Participanti, in incercarea de a-si mari artificial sansele de castig va fi sanctionata prin pierderea calitatii de Participant.

Orice nerespectare a Regulamentului duce la anularea automata a premiului.

Incetarea Concursului
Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica prezentul Regulament pe parcursul desfasurarii concursului, precum si dreptul de a suspenda sau/si inceta si/sau intrerupe si/sau prelungi desfasurarea Concursului, cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta Participantilor si a publicului cu cel putin 24 de ore inainte de a intra in vigoare. Participantii vor fi instiintati prin intermediul postarilor din Social Media, canale oficiale de comunicare in mediul online, proprietate intelectuala a FORNETTI ROMANIA SRL.

Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfăşurare a acesteia, a perioadei valabilităţii acesteia, vor fi anunţate public de Organizator cu  cel puţin 24 de ore înainte  de  intrarea  în  vigoare  a  modificărilor,  anunţul  va  fi  făcut  pe  platforma  online a organizatorului.

Prezentul  Regulament  Oficial  a  fost  redactat  cu  respectarea  prevederilor  Ordonanţei  de Guvern  nr.99/2000  privind  comercializarea  produselor  şi  serviciilor  de  piaţă,  republicată  în Monitorul  Oficial  nr.  603  din  31.08.2007  şi  a  fost  semnat  în  3  exemplare  originale,  astăzi ___________, data autentificarii de catre Notarul Public.

.

ORGANIZATOR

FORNETTI ROMANIA SRL

UDVAREV IVANOV MARTIN - Director General

Cookies are small text files used by websites to provide better and more efficient customer experience. According to general regulations we can only store the essential cookies in your browser. To use use other cookies we need your permisson.

By clicking "Authorize all cookies" you'll recieve the best user experience. On the other pages you can authorize different types of cookies one by one.

You can find all information about cookies and privacy protection on the Data protection page.

Without these cookies our website could not give the best customer experience.

By accepting the regulation these cookies are getting authorized.

Name Provider Reason Validity
PHPSESSIDfornetti.roSession ID, helps storing the status between page loadsEnd of session
cookieConsentfornetti.roUsed for storing your cookie settings.1 year
Up