Știri

Ghicește oul de Paști! – Instagram Giveaway

Ghicește oul de Paști! – Instagram Giveaway
2024. 04. 24., Culoare, 11:50

Regulamentul concursului “Ghicește oul de Paști!”

 

 

 1. Organizatorul Concursului de Fidelitate

 

Concursul este organizat de SC FORNETTI ROMANIA SRL, societate inregistrata la Registrul Comertului Timis cu Nr. J35/533/2001, societate cu sediul in Satchinez, DC Hodoni-Dudestii noi, km 5, nr. 384, judetul Timis, cod inregistrare fiscala 13872621, denumit in continuare “Organizatorul”.

 

Participanții la Concursul de fidelitate, denumit in continuare „Concursul” accepta irevocabil si neconditionat prevederile prezentului Regulament de participare la concurs si obligativitatea respectarii acestora, denumit in continuare „Regulamentul”.

 

Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.

 

Organizatorul are obligatia legala instituita de art. 42 alin. 2 din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, de a face public numele castigatorilor si castigurile acordate, in urma tragerii la sorti.

 

 1. Termeni si explicatii

 

Participanti: La Concurs are dreptul sa participe orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, cetatean roman, care a implinit varsta de 18 ani la data inceperii Concursului. Toti participantii trebuie sa aiba conturi de Instagram reale, active si care sa le apartina. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala si liber consimtita a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate persoanei care indeplineste conditiile impuse de Regulament.

 

Premiile Concursului

Organizatorul ofera 5 premii, ce constau in:

 • 2 kg de produse Fornetti deja coapte, ambalate in pungi de hartie
 • Valoarea totala a premiilor este de 150 de lei.
 • Fiecare castigator va primi 2 kg de produse coapte.

 

Desemnarea castigatorilor se realizeaza in cadrul unei manifestari cu participarea unui comisii de validare, in data de 29.04.2024, ora 11.00, cu anuntarea castigatorilor pana la finalul zilei.

 

 1. Durata Concursului

 

Concursul se lanseaza pe data de 18.04.2024, de la ora postarii pe Instagram de pe pagina oficiala Fornetti Romania și se va incheia pe data de 28.04.2024, ora 23:59; in data de 29.04.2024, ora 11.00, se vor extrage 5 castigatori si 5 rezerve.

Data limita pentru revendicarea premiilor este finalul lunii mai 2024.

 

 1. Dreptul de Participare

 

Va participa la Concurs in mod automat si nerestrictiv orice utilizator care are cel putin varsta de 18 ani, si care este de acord sa participe la orice campanie publicitara la care va fi solicitat in cazul in care este desemnat ca fiind castigator.

Dreptul de participare la Concurs apartine exclusiv persoanelor care indeplinesc conditiile impuse de prezentul Regulament.

Nu pot participa la acest concurs rudele de gradul I ale angajatilor Fornetti Romania.

 

 1. Mecanismul Concursului

 

Concursul se desfasoara cu respectarea prevederilor Codului Civil, ale Codului fiscal, ale O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, ale Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind

 

protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR).

 

Pentru a participa la concurs, fiecare utilizator eligibil trebuie sa indeplineasca, concomitent, urmatoarele cerinte:

 1. Sa interactioneze cu postarea de concurs si lase un comentariu cu numarul oului ales indicat in video-ul de campanie, in care acesta crede ca s-ar afla surpriza Fornetti de Paști.
 2. Sa eticheteze, in acelasi comentariu de la punctul 1, inca 1 prieten (@tag).
 3. Sa dea like postarii de concurs.
 4. Sa dea follow paginii @fornetti_romania (in cazul in care nu este deja urmaritor al paginii)

 

Fiecare participant care respecta cerintele concursului, se va califica automat in tragerea la sorti, care se va realiza pe data de 29.04.2024, prin intermediul unui program de selecție aleatorie online.

 

Castigatorii vor fi anuntati printr-un postare dedicată de tip story pe pagina oficială de Instagram @fornetti_romania. Acestia vor fi etichetati (daca este posibil) si trebuie sa contacteze pagina oficiala Fornetti Romania (@fornetti_romania) printr-un mesaj privat.

 

In cazul in care unul dintre castigatori nu va putea intra in posesia premiului in intervalul anuntat de Organizator, premiul va fi redirectionat catre un alt castigator extras ca varianta de rezerva.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa lista premiilor, sau de a majora numarul premiilor acordate, comunicand aceasta informatie public.

 

In cazul in care unul dintre castigatori, din orice motiv, nu doreste sa participe la campaniile de promovare ale Organizatorului legate de acest concurs, va pierde premiul castigat, pe care va trebui sa il inapoieze in termen de maxim 5 zile.

 

 

Comisia de desemnare si validare a castigatorilor va fi formata din:

 • Managerul Creativ si de Relatii Publice al Organizatorului
 • Referent  Marketing al Organizatorului

 

Desemnarea castigatorilor se va realiza prin tragere la sorti, pe data de 29.04.2024 care va avea loc la sediul Organizatorului.

 

Tragerea la sorti se va face in mod electronic, prin utilizarea unui algoritm verificabil si extragerea aleatorie a 10 ID-uri de Participanti. Primele 5 ID-uri extrase sunt cele ale castigatorilor premiilor din campanie, iar celelalte 5 ID-uri vor fi de rezerva si vor fi utilizate doar in cazul in care castigatorii nu pot fi contactati sau nu pot, ori refuza sa intre in posesia premiului castigat.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide oricand incetarea concursului sau a atribuirii premiilor.

 

 1. Revendicarea premiului

 

Castigatorii vor trebui sa contacteze Organizatorul printr-un mesaj privat in urma desemnarii acestora in data de 29.04.2024 printr-o postare dedicate de tip story pe pagina oficiala de Instagram a Fornetti Romania. Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii raspunsurilor din motive care nu tin de acesta. Pentru acordarea premiilor, vor fi prelucrate datele prin intermediul canalului online Instagram si se va stabili, de comun acord, modalitatea de intrare in posesia premiilor.

Premiile pot fi revendicate de la locatiile Fornetti indicate de Organizator, in decursul a 30 de zile calendaristice.

 

Informatiile privind numele castigatorilor si premiile obtinute pot fi facute publice pe canalele de Social Media ale Organizatorului, prin postari din Social Media si in materialele publicitare ale Organizatorului.

 

 

 

 

 

In situatia in care oricare castigator desemnat al unui premiu este decedat, sau nu poate intra in posesia premiului din orice alt motiv, si dupa incercari repetate de acordare a premiului, acest lucru nu se intampla pana la 07.05.2024, in data de 08.05.2024 se va valida numele extras corespondent acelui castigator si se va incepe contactarea castigatorului de rezerva.

 

Aceasta noua desemnare a castigatorului va fi supusa unui termen de 5 zile lucratoare in care acesta trebuie sa accepte premiul acordat si sa puna la dispozitia Organizatorului toate informatiile necesare (maximum in data de 15.05.2024). Daca nici in aceasta etapa, castigatorul desemnat nu va putea intra in posesia premiului, premiul in cauza este considerat retras si nu se mai acorda.

 

 1. Raspundere juridica

 

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de internet, telefonie fixa si/sau mobila sau a retelei de socializare.

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor asupra premiilor castigatorilor.

 

Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica, monitoriza, complete si modifica modul in care se desfasoara Concursul.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv din Concurs orice Participant care, prin comportamentul sau fraudulos, afecteaza bunul mers al Concursului, sau renumele Organizatorului.

 

 1. Taxe şi impozite aferente

 

Eventualul impozit datorat pentru premiile acordate cade in sarcina Organizatorului, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de catre FORNETTI ROMANIA SRL in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

Participantii pot interveni asupra datelor transmise, pot formula opozitie impotriva prelucrarii datelor pentru motive intemeiate legate de situatiile lor particulare.

 

Persoanele vizate au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing, in numele operatorului sau a unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti in asemenea scop printr-o cerere in forma scrisa, datata şi semnata, adresata Organizatorului, insotita de o copie a actului sau de identitate.

 

 

 1. Litigii

 

Eventualele diferende aparute intre Organizator si Participantii la Concurs se vor solutiona pe cale amiabila sau, in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente potrivit legii romane.

Orice reclamatie legata de desfasurarea Concursului sau de desemnarea castigatorilor, se va face in scris si se va trimite la adresa Organizatorului din Satchinez, DC Hodoni-Dudestii noi, km 5, nr. 384, judetul Timis. Termenul maxim pentru primirea unei astfel de reclamatii este de maximum 3 zile de la data desemnarii castigatorilor prezentului Concurs.

 

 1. Dispozitii finale

 

Prin inscrierea la acest Concurs, Participantii declara ca au citit si sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Concurs.

 

 

 

Orice incercare de fraudare a sistemului de catre Participanti, in incercarea de a-si mari artificial sansele de castig va fi sanctionata prin pierderea calitatii de Participant.

Orice nerespectare a Regulamentului duce la anularea automata a premiului.

 

 1. Incetarea Concursului

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica prezentul Regulament pe parcursul desfasurarii concursului, precum si dreptul de a suspenda sau/si inceta si/sau intrerupe si/sau prelungi desfasurarea Concursului, cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta Participantilor si a publicului cu cel putin 24 de ore inainte de a intra in vigoare. Participantii vor fi instiintati prin intermediul postarilor din Social Media, canale oficiale de comunicare in mediul online, proprietate intelectuala a FORNETTI ROMANIA SRL.

 

 

ORGANIZATOR

FORNETTI ROMANIA SRL

UDVAREV IVANOV MARTIN - Director General

Cookie-urile sunt fișiere text mici utilizate de site-uri web pentru a oferi clienților o experiență mai bună și mai eficientă. Conform reglementărilor generale, putem stoca numai cookie-urile esențiale în browserul dumneavoastră. Pentru a utiliza alte cookie-uri avem nevoie de permisiunea dvs.

Făcând pe „Autorizează toate cookie-urile”, vei primi cea mai bună experiență de utilizator. Pe celelalte pagini puteți autoriza diferite tipuri de cookie-uri unul câte unul.

Puteți găsi toate informațiile despre cookie-uri și protecția confidențialității pe pagina Data creării

Fără aceste cookie-uri, site-ul nostru nu ar putea oferi cea mai bună experiență clienților.

Prin acceptarea acestor reguli, aceste cookie-uri sunt autorizate.

Nume Furnizor Motiv Valabilitate
PHPSESSIDfornetti.roID-ul sesiunii ajută la stocarea stării între încărcările paginiiSfârșitul sesiunii
cookieConsentfornetti.roFolosit pentru stocarea setărilor pentru cookie-uri.1 an
Sus