Dezvoltarea sustenabilă pe termen lung al Fornetti

Scopul şi strategia noastră

Scopul Fornetti este întărirea poziţiei pe piaţă. Bazele succesul nostru pe termen lung sunt eficienţa comercială, responsabilitatea socială şi conştiinţa ecologică.

Eficienţa comercială

 • Stârnirea şi satisfacerea constantă a cerinţelor consumatorilor în ţară şi străinătate prin modernizarea produselor şi întărirea poziţiei.
 • Dezvoltarea inovatoare de produse cu valoare adăugată pentru consumatorii noştri.
 • Utilizarea posibilităţilor comerciale din cadrul Uniunii Europene şi în afara acesteia.

Responsabilitatea socială

 • Aplicarea consecventă a principiilor de cinste şi etică comercială în munca de zi cu zi.
 • Aprecierea angajaţilor.
 • Colaborare strânsă cu furnizorii.
 • Asumarea de roluri sociale în special prin sprijin pentru sănătatea copiilor şi scopuri sociale şi culturale.

Conştiinţă ecologică

 • Comportament ecologic exemplar.
 • Creşterea continuă a eficienţei energetice.
 • Reducerea producerii de deşeuri şi creşterea continuă a gradului de reciclare.

Aprecierea angajaţilor noştri

Respectul conştient faţă de valorile umane şi ale cunoştinţelor sunt adânc înrădăcinate în tradiţia noastră şi este una dintre caracteristicile fundamentale ale companiei. Eficienţa comercială, creşterea productivităţii şi modernizare continuă, sunt valori ce influenţează în mod inevitabil cultura şi atmosfera comercială. Scopul nostru pe termen lung însă, este păstrarea valorilor noastre fundamentale: atmosfera familială, primitoare, colaborarea bazată pe responsabilitate reciprocă, păstrarea atenţiei personale, ceea ce asigură existenţa şi aprecierea cuvenită a performanţelor angajaţilor noştri.

Numărul angajaţilor

Mediul economic real determină în mare parte posibilităţile şi scopul politicii resurselor umane şi numărul angajaţilor. Datorită dezvoltării tehnologice, numărul angajaţilor în ziua de azi din unităţile de producţie este proporţională cu cei care lucrează în domeniul sprijinului comercializării şi deservirii.

Egalitatea de şanse

Fornetti asigură în totalitate egalitatea de şanse la selectarea angajaţilor respectiv pe perioada angajării. În compania noastră încă nu a fost nici un caz de diferenţiere dezavantajoasă şi facem tot posibilul să nu se întâmple nici în viitor. Condiţiile lipsite de obstacole sunt parţial asigurate în clădirile noastre.
Compania noastră susţine în măsura posibilităţilor revenirea mamelor la lucru după concediul de maternitate. Prin aplicarea principiului reciprocităţii ne străduim la flexibilitate pentru compatibilitatea vieţii de familie şi muncă. Realizarea principiilor de egalitate la Fornetti este oglindită de împărţirea angajaţilor după vârstă şi sex.

Mediu de lucru sigur şi sănătos

Fornetti asigură pentru fiecare angajat un mediu de lucru sigur. Echipamentele de protecţie necesare lucrului, verificările medicale periodice şi pregătirile de protecţia muncii ajută la prevenirea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor. În fiecare caz asigurăm echipament de protecţie peste prevederile legale în cazul muncii în mediilor cu efecte toxice şi nesănătoase. Mijloacele de protejare a sănătăţii şi evitarea îmbolnăvirilor dincolo de prevederile legale sunt:

 • Asigurarea ajutorului medical la punctul de lucru din Hodoni.
 • Filtrare periodică de management pentru angajaţii din conducere.
 • Verificare regulată a plămânilor.

Comunicaţie şi reprezentarea intereselor

Comunicaţia deschisă este condiţia fundamentală pentru realizarea unei relaţii de încredere; angajaţii noştri pot apela direct superiorii cu observaţiile şi problemele lor. Celălalt mijloc de comunicare internă este informarea corectă. În timpul crizei, conducerea a folosit toate mijloacele de comunicare internă (Ştiri interne, Ziarul de Informare Fornetti, afişe) vorbind deschis despre provocări, angajaţii noştri lucrând mult mai eficient cunoscând situaţiile şi corelarea acestora. Avem o colaborare bună cu organul de reprezentare al angajaţilor. Desigur, referitor la chestiunile care privesc angajaţii, există informare reciprocă. Reprezentantul angajaților este informat mai des decât este prevăzut de lege.

Pregătire

Pregătirea profesională a angajaţilor noştri este tratată cu atenţie sporită, fiind realizată în baza unui plan de pregătire anual. Considerăm că este foarte importantă dezvoltarea abilităţilor personale în special în cazul comercianţilor, respectiv a conducerii. Încurajăm posibilitatea participării la cursuri de limbă şi seminare de pregătire profesională.

Pregătirile sunt ajustate necesităţilor; astfel, categoria de angajaţi care beneficiază de pregătire mai amplă diferă de la an la an.

Organizăm şi pregătiri pentru angajaţi despre sustenabilitate şi activitatea în acest sens a companiei având ca scop lărgirea orizontului acestora.

Susţinem studiile angajaţilor noştri prin concedii de studiu.     

Posibilităţi practice

Compania noastră angajează şi practicanţi. Scopul este asigurarea aportului de forţă de lucru, respectiv contribuţia la pregătirea specialiştilor tineri. Cel mai des angajăm studenţi din domeniul de marketing, comercial şi financiar ca şi practicanţi.

Pentru perioade mai scurte oferim în compania noastră locuri de practică în primul rând studenţilor din domeniul alimentar.

Compania noastră susţine tinerii cu scopul asumării unor roluri active în societate.

Management de carieră

Păstrarea angajaţilor talentaţi impune crearea unor posibilităţi de dezvoltare personală şi promovare. Coeziunea este bazată pe pregătiri comune ale noilor angajați, de unde primim încontinuu semnale pozitive. Ne străduim să utilizăm cât mai complet oportunităţile de dezvoltare provenite din îmbogăţirea domeniului de activitate al angajaţilor. Am realizat regulat evaluări profesionale pe bază de competenţe pentru aproximativ 3/4 din angajaţii noştri, ale căror rezultate au fost incluse în programele de pregătire profesională, ajutând astfel dezvoltarea personală.

Aprecierea realizărilor

Sistemul de remunerare echitabil în funcţie de realizări este baza politicii noastre de resurse umane. Aplicând principiul egalităţii, remunerăm realizările similare cu salarii similare. De asemenea,  avem un sistem pentru acordarea de beneficii suplimentare.

Mulţi angajaţi beneficiază de autoturism de serviciu în cadrul pachetului salarial şi telefon mobil cu utilizare completă.

Compania noastră aplică tratament corect şi în cazul eventualelor concedieri. Ne străduim întotdeauna să găsim o cale amiabilă în cadrul căreia oferim condiţii avantajoase, personalizate.

Asumarea de rol social şi cultural

Datorită crizei economice suma sprijinelor noastre a scăzut, însă în măsura posibilităţilor am susţinut iniţiativele pentru rezolvarea unor probleme sociale. Acest sprijin este realizat de către compania noastră în continuare prin donaţii şi sponsorizări cu condiţia ca scopul, respectiv activitatea organizaţiei sau iniţiativei respective să armonizeze cu valorile Fornetti.

În fiecare caz solicităm confirmarea din partea beneficiarului.

Siguranţa alimentară

Calitatea produselor noastre trebuie să îndeplinească cerinţele specifice, cum ar fi prevederile legale în vigoare, cerinţele clienţilor, precum şi regulile de siguranţă alimentară. Produsele noastre sunt fabricate şi livrate în condiţii controlate, verificate constant pentru a îndeplini toate cerinţele (siguranţa produsului, calitate, legalitate, procese de prelucrare și manevrare). Ne dăm silinţa să îndeplinim toate aşteptările colaboratorilor și consumatorilor deopotrivă.  Pentru realizarea acestui scop am considerat necesară implementarea şi operarea  unui sistem de asigurare a calităţii conform FSSC respectiv implementarea şi operarea Normelor Internaţionale Alimentare IFS.

Colegii noştri îşi desfășoară activitatea cu respectarea procesului reglementat de fabricaţie, a practicii de igienă, prevederile de siguranţă alimentară, cele de mediu pentru ca produsele noastre să poată fi consumate în mod sigur dar acestea să îndeplinească toate aşteptările clienţilor noştri.

Produsele noastre sunt fabricate şi livrate în condiţii reglementate şi cu verificare continuă. Fabricarea şi livrarea sigură şi legală a alimentelor este asigurată cu ajutorul sistemului HACCP. Compania noastră face tot posibilul pentru păstrarea renumelui datorită calităţii produselor, păstrarea şi propagarea calităţii mai presus de orice, împrospătarea continuă a raportului dintre calitate şi imagine în conştiinţa consumatorilor şi angajaţilor. Acest lucru este însă posibil doar dacă fiecare angajat îşi face munca cu răspundere totală. Pentru acest lucru, angajaţii implicaţi în procesul de producţie sunt implicaţi în discuţiile pentru îmbunătăţirea calităţii şi evaluăm observaţiile lor. Pentru funcţionarea sistemului fiecare angajat este responsabil personal.

Utilizarea materiilor prime mai sănătoase

Atât în filozofia comercială cât şi în politica de calitate, Fornetti trebuie privească spre rezultatele noi ale cercetării cu precauţia necesară. Rezultatele moderne de fiziologie şi nutriţie sunt implementate în dezvoltările noastre tehnologice, aplicând rezultatele cardiologilor şi specialiştilor în nutriţie, fabricanţii de margarină sunt deja în posesia de procese moderne cu ajutorul cărora conţinutul de transacizi graşi dăunători din margarină se poate reduce 1 - 2%, ba chiar cantitatea din margarina "prietenoasă inimii" este practic zero.

Fornetti a fost prima companie pe piaţa de panificaţie care în anul 2006 a înlocuit margarina utilizată până atunci cu margarina mai sănătoasă cu conţinut redus de transacizi graşi. Desigur, acest lucru a impus soluţii tehnologice de fabricaţie noi, pe lângă păstrarea valorilor de savoare obişnuite şi consistenţa identică a produselor.

Adaosuri (cifrele E)

Producţia modernă de alimente nu poate fi concepută fără adaosuri. Consumatorii cer o gamă largă de produse, acest lucru însă necesită utilizarea materialelor stabile uşor manevrabile care permit fabricarea unor produse sigure de calitate constantă. Cifrele E sunt prescurtările materialelor de adaos alimentar permise de către UE. Acest sistem permite ca în locul denumirilor lungi şi complicate ale  adaosurilor pe etichetă să fie trecută doar o literă și o cifră.

În contextul unei competiţii acerbe pe economia de piaţă, etichetarea exactă a produselor este un instrument important pentru influenţarea pozitivă a deciziei de cumpărare a consumatorului. Din aceste motive, protecţia consumatorului, competiţia loială şi protecţia producătorului cinstit impun o reglementare detaliată şi exactă din partea autorităţilor a etichetării, căreia compania noastră i se supune în totalitate.

Străduinţa noastră este să reducem în mod constant cantitatea de adaosuri din produsele noastre şi să înlocuim cele necesare cu adaosuri naturale.

Ca şi producător de alimente avem răspunderea să utilizăm doar materiale şi substanţe potrivite în cantitate potrivită şi nu vrem să avem avantaje comerciale necinstite prin fabricarea unor produse care să pară mai calitative datorită utilizării unor adaosuri necorespunzătoare.

Obligaţia faţă de mediul înconjurător

Compania noastră se obligă de mulţi ani pentru protejarea mediului. Scopul nostru este reducerea şi evitarea efectelor ecologice negative şi poluării la punctele de lucru şi sediul administrativ.
La investiţii aplicăm cu precauţie soluţii inovatoare care corespund prevederilor legale, cerinţelor de creşterea a eficienţei şi aşteptărilor sociale.

În anii trecuţi am realizat numeroase investiţii care servesc raţionalizării, eficienţei şi reducerii poluării mediului. Soluţiile pe termen lung care necesită mai puţină energie sunt aplicate cu precădere în compania noastră chiar dacă acestea implică costuri mai ridicate.

Scopul nostru pe lângă reducerea impactului ecologic al companiei noastre este şi îmbunătăţirea funcţionării sediului administrativ cu soluţii ecologice. Reducem în mod constant utilizarea hârtiei pentru comunicaţia internă şi externă a companiei, iar unde acest lucru este indispensabil, folosim hârtie reciclată. Motto-ul nostru este: Fornetti utilizează hârtie reciclată … te ajută să respiri.

Apă

Un domeniu clasic al ecologiei este ocrotirea calităţii apei. Apa este unul dintre fundamentele vieţii pe Pământ; astfel, ocrotirea calităţii apei este importantă atât pentru mediu, cât şi pentru societate şi economie.
Apa este indispensabilă pentru fabricarea produselor Fornetti; în investiţiile şi deciziile noastre ocrotirea calităţii apei a fost întotdeauna un criteriu important, care se poate împărţi în două: consumul de apă şi evacuarea apelor uzate.

Curăţarea instalaţiilor de fabricare şi spălarea lăzilor returnate necesită cantităţi mari de apă.
Vrem să gestionăm apa disponibilă economicos şi eficient; din acest motiv urmărim încontinuu consumul de apă. Iniţiem în mod continuu măsuri de creştere a eficienţei, pe lângă respectarea prevederilor stricte de industrie alimentară.

Energie

Datorită măsurilor şi investiţiilor de mai sus pentru reducerea consumului de energie precum şi datorită reducerii producţiei din cauza crizei economice, consumul de energie al companiei noastre a scăzut considerabil. Datorită măsurilor luate în baza verificărilor efectuate de către şefii de producţie şi a analizei zilnice, consumul nostru de energie electrică şi gaz a fost redus considerabil.
Necesarul de energie pentru fabricarea produselor semipreparate congelate este asigurat în primul rând cu energie electrică şi gaz.

În clădirea administrativă economisim energie prin stingerea iluminării şi oprirea calculatoarelor la sfârşitul zilei de lucru.

Gestionarea deşeurilor

Cea mai importantă sarcină a Fornetti privind gestionarea deşeurilor este reducerea cantităţii de deşeuri şi colectarea selectivă a lor.

Cantitatea de deşeuri rezultate este influenţată în primul rând de volumul de producţie.
Scopul nostru este reducerea cantităţii deşeurilor produse în clădirea administrativă şi extinderea colectării selective a deşeurilor.

Compania noastră colectează selectiv deşeurile de hârtie, metale, lemn, paleţi, sticlă, corpuri de iluminare, PET-uri, recipiente de vopsea precum şi bateriile.

  
Ne adresăm tuturor categoriilor de consumatori cu produse calde, proaspete, apetisante, într-o gamă sortimentală potrivită oricărei exigențe de consum.
Scopul fiecărei afaceri este obținerea de profit, cu riscuri minime. Sistemul de franciză Fornetti permite ca Dvs. să vă extindeţi oferta magazinului existent cu o investiţie mică sau să începeţi o afacere nouă, profitabilă.
Selecționăm cu grijă materia primă și ingrediente de cea mai bună calitate, aliniate la reperele unei alimentații sănătoase.